Loga UE
Jednodniowe szkolenia specjalistyczne – formularz zgłoszeniowy – Prawo Na Wsi

Jednodniowe szkolenia specjalistyczne – formularz zgłoszeniowy

Tematyka szkolenia

Dane uczestnika

Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenia specjalistyczne mają osoby, które uczestniczyły w I, II Module

Organizacja

Pozostałe informacje

Prosimy o dosłanie skanu skierowania z organizacji pozarządowej na adres sekretariat@faow.org.pl i przekazanie oryginału podczas szkolenia.
Przesłanie skierowania jest obowiązkowe.