Loga UE
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 02/FAOW/KPRM/2018 – Prawo Na Wsi

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 02/FAOW/KPRM/2018

W dniu 26 września 2018 Komisja Przetargowa rozstrzygnęła zapytanie

ofertowe z dnia 10 września 2018 r. nr 02/FAOW/KPRM/2018 przedmiotem zapytania

było wyłonienie usługodawców (trenerów), którzy przeprowadzą trzydniowe szkolenia w wymiarze łącznie 18 godzin szkoleń lub wielokrotności trzydniowych szkoleń w wymiarze łącznie 18 h dla uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa – Moduł II”(dwudniowe) oraz jednodniowe szkolenie praktyczne w ramach programu dofinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

wygrały następujące oferty:

Paweł Wilk

Karol Mojkowski

Iwona Olkowicz

Dariusz Kraszewski

Pracownia Ekologiczna Irena Krukowska – Szopa

Magdalena Borowiec – Wieczorek

Ziemowit Jadwiga Piwońska – Łukasz Dąbrówka