Loga UE
Program wydarzenia. „Rola i udział wiejskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa – forum ekspertów”. 5-6 lutego Warszawa. – Prawo Na Wsi

Program wydarzenia. „Rola i udział wiejskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa – forum ekspertów”. 5-6 lutego Warszawa.

Program wydarzenia

„Rola i udział wiejskich organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa
– forum ekspertów”.

Miejsce: Holiday Park Hotel, ul. Heroldów 1b, 01-991 Warszawa

 

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, którego celem jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału
w procesie stanowienia prawa. Projekt realizowany jest przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy (FFW).

W ramach forum omówimy i wypracujemy główne elementy programu szkoleniowego, zgodnie z którym planowane jest przeszkolenie 400 członków, pracowników i wolontariuszy wiejskich organizacji pozarządowych z całej Polski.

W efekcie  realizacji dwudniowego forum złożonego z paneli eksperckich i prac zespołów ekspertów powstanie oferta szkoleń dostosowana do ostatecznego beneficjenta.

Uczestnikami forum będzie 40 osób reprezentujących środowiska organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast – ekspertów, przedstawicieli organizacji, decydentów oraz mediów.