Loga UE
Raport z analizy potrzeb organizacji wiejskich w zakresie udziału w procesie stanowienia prawa. – Prawo Na Wsi

Raport z analizy potrzeb organizacji wiejskich w zakresie udziału w procesie stanowienia prawa.

Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki analizy przeprowadzonej przez ekspertów FAOW wspólnie ze współpracującą z nim Fundacją Fundusz Współpracy (mającą również duże doświadczenie w budowaniu kompetencji organizacji pozarządowych oraz we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich) w celu zbadania, w jakim zakresie organizacje wiejskie uczestniczyły do tej pory w procesie stanowienia prawa, jakie są najważniejsze dla nich obszary prawne oraz jakich specyficznych umiejętności potrzebują, żeby móc aktywnie uczestniczyć w procesie stanowienia prawa w przyszłości.