Loga UE
Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa – Moduł II – Prawo Na Wsi

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa – Moduł II

 

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na drugi cykl bezpłatnych szkoleń „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, który rozpocznie się od października i potrwa do początku grudnia. Moduł II ma na celu rozszerzenie wiedzy przedstawionej podczas wiosennego cyklu zajęć oraz prezentację sposobów wykorzystania rozmaitych instrumentów prawnych w sytuacjach znanych z codziennej praktyki. W szczególności proponujemy pogłębienie umiejętności wykorzystania takich narzędzi jak: rzecznictwo, dostęp do informacji publicznej, petycje, tworzenie inicjatyw społecznych, budżety partycypacyjne, umiejętność analizy i tworzenia dokumentów adekwatnych do problemów, które chcemy rozwiązać. W trakcie Modułu II chcemy w szczególności poruszyć kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzeni, gospodarką komunalną, budżetami obywatelskimi, finansami publicznymi oraz instytucjami społeczeństwa obywatelskiego.
Po zakończeniu cyklu szkoleń podstawowych uruchomione zostaną webinaria związane z tematyką szkoleń oraz wyłonionych zostanie 10 – 20 osób, które przejdą pogłębiony kurs trenerski w zakresie problematyki stanowienia prawa i udziału organizacji wiejskich w tym procesie. W roku przyszłym zaproponujemy także seminaria specjalistyczne i dokonamy przeglądu wyników projektu na ogólnopolskiej konferencji podsumowującej.
Tak jak w Module I, zajęcia poprowadzą prawnicy i trenerzy posiadający doświadczenie w popularyzacji wiedzy prawniczej oraz w praktycznej działalności i animacji społecznej w terenie. Zajęcia zaplanowane są w okresie od października do grudnia. Moduł II obejmuje 12 godzin zajęć (2 dni) w 16 lokalizacjach w Polsce. Jego uzupełnieniem są jednodniowe szkolenia podnoszące umiejętności praktyczne, niezbędne dla skutecznego uczestnictwa organizacji wiejskich w procesie stanowienia prawa. Szkolenie będzie skupiać się przede wszystkim na podniesieniu kompetencji cyfrowych uczestników i obejmie takie zagadnienia jak: skuteczne poszukiwanie informacji o planowanych aktach prawnych, komunikacja z członkami organizacji oraz z innymi organizacjami wiejskimi zainteresowanymi podobnym obszarem prawa (m.in. korzystanie z programów i narzędzi ułatwiających wymianę informacji i wspólne uczenie się). Prosimy o zwrócenie uwagi, że dla każdej grupy przewidziane są trzy (3) dni szkoleniowe oraz dwa noclegi. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.
Proponujemy następujące lokalizacje szkoleń (mogą ulec zmianie w zależności od dostępności miejsc hotelowych): wkrótce podamy pełne informacje dotyczące ich organizacji.
1. województwo dolnośląskie, Milicz
2. województwo dolnośląskie, Dobroszyce
3. województwo kujawsko-pomorskie, Brzoza
4. województwo lubelskie, Kazimierz Dolny nad Wisłą
5. województwo małopolskie, Krynica Zdrój
6. województwo mazowieckie, Warszawa
7. województwo podkarpackie, Rzeszów
8. województwo pomorskie, Bolszewo
9. Województwo pomorskie, Łeba
10. Województwo pomorskie, Charzykowy
11. województwo świętokrzyskie, Starachowice
12. województwo warmińsko-mazurskie, Mikołajki
13. województwo warmińsko-mazurskie, Wilkasy
14. województwo wielkopolskie, Poznań
15. województwo wielkopolskie, Kobylnica
16. województwo zachodniopomorskie, Darłówko lub Sarbinowo
Wkrótce uruchomimy nową wersję strony internetowej za pośrednictwem, której będzie możliwa rejestracja na szkolenia. Strona na , której ukaże się karta zgłoszeniowa to http://prawonawsi.pl/
W razie wątpliwości prosimy o kontakt: sekretariat@faow.org.pl
Cykl szkoleniowy skierowany jest do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych czy szerzej – osób zaangażowanych społecznie – działających na terenie wsi i lub małych miejscowości. Jest realizowany w ramach projektu POWR.02.16.00-00-0047/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. Projekt realizują Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu) oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (partner projektu).
Jednocześnie będziemy wdzięczni za zamieszczenie informacji o planowanych szkoleniach i projekcie na Państwa stronach internetowych lub społecznościowych, co pomoże nam dotrzeć z informacją do organizacji – formalnych i nieformalnych – zainteresowanych poprawą jakości stanowionego prawa i aktywniejszym w nim uczestnictwie.
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu.
Z poważaniem

Sekretariat FAOW